2018-08-03

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ

YAPIM İŞİ İHALESİ


Niteliği ve Türü : Bölgemiz alanı Elektrik ihtiyacının karşılanması için Elektrik Dağıtım şebekesi yapımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye http://www.paosb.org/elektrik_dagitim_sebekesi_dokumanlari.rar linkinde yer alan ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer : Kırklareli ili Vize ilçesi
İhale Tarihi ve Teklif Verme Saati : 14.08.2018 12:00
Teklif Açma Tarihi ve Saati : 14.08.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : PAGDER & ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi
Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı Kat:5 No:338 Giyimkent Esenler – İstanbul
Tel: 0212 438 58 41 - Faks: 0212 438 56 56
İhale Usulü : İdare, dilediği istekliye işi vermekte serbest olup diğer isteklilere açıklama yapma yükümlülüğü yoktur.